سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
معاونت اساتید معارف ‏دانشگاهها 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
آموزش و پرورش 
مدرس 
 
 
عربي و دينی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مدیر سازمان شوشتر 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مدیر امور مسئولین 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
سپاه پاسداران 
مسئول عقیدتی سیاسی 
1365/01/01 
1370/01/01 
اجرائی مذهبی 
همکاری 
کمیته ایثارگران ستاد دهه ‏فجر بنیاد شهید 
نماینده سازمان تبلیغات ‏اسلامی 
 
 
فرهنگی مذهبی  
همکاری 
ستاد احیاء امر به معروف ‏و نهی از منکر 
نماینده سازمان تبلیغات ‏اسلامی 
 
 
فرهنگی اجتماعی 
همکاری 
مرکز روانشناسی مشاوره ‏جمهوری اسلامی 
مشاور و راهنما 
 
 
مشاور اخلاقی در امور ‏خانواده 
همکاری 
هیأت رزمندگان اسلام 
همکاری در مجله ‏ماهانه 
1386/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
بنیاد بعثت 
مترجم 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
ارتش جمهوری اسلامی  
مسئولیت عقیدتی سیاسی ‏ 
 
 
اجرائی مذهبی 
تدریس 
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها 
مدرس 
 
 
استاد معارف و اخلاق 
همکاری 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی 
مسئول عقیدتی سیاسی  
 
 
اجرایى 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مدیر سازمان شوشتر 
1374/01/01 
1375/12/30 
اجرائی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مدیر امور مسئولین 
1371/01/01 
1373/12/29 
اجرائی 
همکاری 
سپاه پاسداران(دفتر نمایندگی) 
مسئول عقیدتی سیاسی  
1365/01/01 
1370/12/29 
اجرائی 
همکاری 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی 
مسئول عقیدتی سیاسی  
1363/01/01 
1365/01/01 
اجرائی 
همکاری 
سازمان تأمین اجتماعی 
امام جماعت  
1385/01/01 
 
مذهبی ،اعتقادی 
همکاری 
کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر بنیاد شهید 
نماینده سازمان تبلیغات اسلامی 
 
 
اجرائی  
همکاری 
ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر 
نماینده سازمان تبلیغات اسلامی 
 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز روانشناسی مشاوره جمهوری اسلامی 
مشاور اخلاقی در امور خانواده 
1386/01/01 
 
مشاوره خانواده 
همکاری 
هیأت رزمندگان اسلام 
همکاری در مجله ماهانه 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 
تدوین پایان نامه 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
بنیاد بعثت 
مترجم  
 
 
علمى،پژوهشى