سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بنیاد بعثت 
مترجم  
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 
تدوین پایان نامه 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
هیأت رزمندگان اسلام 
همکاری در مجله ماهانه 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز روانشناسی مشاوره جمهوری اسلامی 
مشاور اخلاقی در امور خانواده 
1386/01/01 
 
مشاوره خانواده 
همکاری 
ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر 
نماینده سازمان تبلیغات اسلامی 
 
 
اجرائی  
همکاری 
کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر بنیاد شهید 
نماینده سازمان تبلیغات اسلامی 
 
 
اجرائی  
همکاری 
سازمان تأمین اجتماعی 
امام جماعت  
1385/01/01 
 
مذهبی ،اعتقادی 
همکاری 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی 
مسئول عقیدتی سیاسی  
1363/01/01 
1365/01/01 
اجرائی 
همکاری 
سپاه پاسداران(دفتر نمایندگی) 
مسئول عقیدتی سیاسی  
1365/01/01 
1370/12/29 
اجرائی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مدیر امور مسئولین 
1371/01/01 
1373/12/29 
اجرائی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مدیر سازمان شوشتر 
1374/01/01 
1375/12/30 
اجرائی 
همکاری 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی 
مسئول عقیدتی سیاسی  
 
 
اجرایى 
همکاری 
ارتش جمهوری اسلامی  
مسئولیت عقیدتی سیاسی ‏ 
 
 
اجرائی مذهبی 
همکاری 
بنیاد بعثت 
مترجم 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
هیأت رزمندگان اسلام 
همکاری در مجله ‏ماهانه 
1386/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز روانشناسی مشاوره ‏جمهوری اسلامی 
مشاور و راهنما 
 
 
مشاور اخلاقی در امور ‏خانواده 
همکاری 
ستاد احیاء امر به معروف ‏و نهی از منکر 
نماینده سازمان تبلیغات ‏اسلامی 
 
 
فرهنگی اجتماعی 
همکاری 
کمیته ایثارگران ستاد دهه ‏فجر بنیاد شهید 
نماینده سازمان تبلیغات ‏اسلامی 
 
 
فرهنگی مذهبی  
همکاری 
سپاه پاسداران 
مسئول عقیدتی سیاسی 
1365/01/01 
1370/01/01 
اجرائی مذهبی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مدیر امور مسئولین 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مدیر سازمان شوشتر 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها 
مدرس 
 
 
استاد معارف و اخلاق 
تدریس 
آموزش و پرورش 
مدرس 
 
 
عربي و دينی 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
معاونت اساتید معارف ‏دانشگاهها 
مدرس 
 
 
معارف